Okapy, žlaby, svody

Neděle, 02. 3. 2013  –  Category: Reference

Okapy, žlaby, svody:

  • okap – tvoří okraj střešní plochy, kde odtékající voda odpadává (okapává), protože zde stéká voda z plochy, která je nad okapem, je v tomto místě intenzivní spád vody.
  • žlab – je prvek připevněný na střeše zpravidla okapovou hranou, ale může být i na střeše, tak odtoková voda ze střechy stéká do žlabu a je odvedena do kanalizace atp.
  • svod – svod je roura, která je napojena na žlab, ze kterého svádí přebytečnou vodu  do kanalizace

Okapy,žlaby,svody

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,