Komíny-oplechování

Neděle, 02. 3. 2013  –  Category: Reference

Oplechování komínů a komínových hlav Komín bývá zpravidla součástí střech a slouží k odvádění spalin z oběktů.V případě, že komín prochází střechou je nutné provést odborné oplechování a zajistit tak správný odtok vody od tohoto prostupu. Provádíme oplechování komínů dle starých zvyků a to s obloukovým zadním dílem tak aby nedocházelo k zanášení v ostrém […]