Plechové krytiny

Sobota, 11. 30. 2013  –  Category: Reference

Plechové falcované krytiny pro ploché střechy

Atiky-Fasády

Sobota, 02. 2. 2013  –  Category: Reference

Atiky a Fasády Fasáda tvoří  kabát  domů.Bývá prolomena okny, vchody a členěna různými architektonickými prvky, například (římsami,arkýři ,nadokeníky, sokly ).Tyto vyčnívající prvky na fasádách je třeba oplechovat z důvodu zatečení a tím se prodlužuje životnost celé fasády. Atiky, parapety, římsy, sokle