Lemování domů

Neděle, 02. 10. 2013  –  Category: Reference

Lemování domů lemování přístřešků, teras a architektonických částí  je nedílnou součástí, která je potřeba a chrání dům proti zatečení.Tyto části jsou vyrobeny z plechů a zpracovány odbornými řemeslníky (klepíři) a jsou vymýšleny dle vlastních návrhů, nebo projektových dokumentací. závětrné lišty ukončovací lišty pultových střech úžlabové plechy žlaby a svody lemování zdí okapové plechy dělící lišty […]

Atiky-Fasády

Sobota, 02. 2. 2013  –  Category: Reference

Atiky a Fasády Fasáda tvoří  kabát  domů.Bývá prolomena okny, vchody a členěna různými architektonickými prvky, například (římsami,arkýři ,nadokeníky, sokly ).Tyto vyčnívající prvky na fasádách je třeba oplechovat z důvodu zatečení a tím se prodlužuje životnost celé fasády. Atiky, parapety, římsy, sokle