Okapy, žlaby, svody

Neděle, 02. 3. 2013  –  Category: Reference

Okapy, žlaby, svody: okap – tvoří okraj střešní plochy, kde odtékající voda odpadává (okapává), protože zde stéká voda z plochy, která je nad okapem, je v tomto místě intenzivní spád vody. žlab – je prvek připevněný na střeše zpravidla okapovou hranou, ale může být i na střeše, tak odtoková voda ze střechy stéká do žlabu a je […]